ĮSPĖJAMŲJŲ IR KONTROLINIŲ LEMPUČIŲ REIKŠMĖS

 


 

Apšvietimo lemputės:

1. Gabaritiniai žibintai.

Tail Light Indicator Canada

2. Dieniniai šviesos žibintai.

Daytime Running Lights Symbol

3. Artimųjų šviesų žibintas.

4. Tolimųjų šviesų žibintas.

High Beam On Indicator

5. Tolimųjų šviesų automatinis perjungimas.

High-beam Assistant Indicator Auto Headlamp Dimmer Indicator

6. Priekiniai rūko žibintai.

Fog Lamp Indicator Symbol

7. Galiniai rūko žibintai.

Rear Fog Lamp Indicator

8. Posūkio signalas.

Turn Signal Indicator

9. Posūkio žibintų sistema.

Cornering Headlamps Malfunction Indicator

10. Priekinių žibintų reguliavimo sistemos gedimas.

Headlight Levelling Indicator

11. Žibinto lemputės gedimas.

 

12. Galinio žibinto gedimas.

Tail Light Out Indicator Symbol

13. Priekinio stiklo šildymas.

 

14. Galinio stiklo šildymas.

 

Įspėjamieji ženklai:

15. Stabdžių skysčio lygis.

Brake Trouble Indicator Brake Trouble Indicator Canada

16. Variklio aušinamojo skysčio temperatūra.

Temperature Warning Light Symbol Temperature Indicator Cold 

17. Variklio alyvos slėgis.

Oil Trouble Indicator Symbol Low Oil Level Symbol

18.  Įkrovimo sistema.

Charging System Trouble Indicator Symbol Hybrid Battery Trouble Indicator

19. Žemas variklio alyvos lygis.

Engine Oil level Minimum Indicator

20. Žemas langų plovimo skysčio lygis.

Windshield Washer Fluid Low Indicator

21. Kuro rezervas.

Low Fuel Indicator

 

Gedimų ir saugumo ženklai:

22. Avarinė šviesos signalizacija.

 

23. Priminimas apie saugos diržus.

Seat Belt Reminder Symbol

24. Oro pagalvė.

SRS Air Bag Indicator Symbol

25. Šoninė oro pagalvė išjungta.

Side Airbag Off Indicator

26. Atidarytos arba praviros durys.

Door Ajar Warning Indicator

27. Variklio užvedimo blokavimas.

Security Indicator Symbol

28. Pavaros arba transmisijos gedimas.

Drivetrain Trouble Indicator Powertrain Trouble Indicator

29. Elektronikos sutrikimas.

Electric Shift Malfunction

30. Vairo stiprintuvo gedimas.

Steering Trouble Indicator

31. Užtrauktas stovėjimo stabdys.

Parking Brake Engaged Indicator

32. Stovėjimo stabdžio sistemos gedimas.

Service Electric Parking Brake

33. Žemas stabdžių skysčio lygis.

Low Brake Fluid Indicator Electronically Controlled Brake Warning

34. Pajudėjimo/stabdymo gedimas.

Start/Stop Trouble Indicator

35. Stabdžių antiblokavimo sistema.

ABS Trouble Indicator US

36. Stabdžių antiblokavimo sistemos gedimas.

ABS Trouble Indicator Canada

37. Priekinių stabdžių kaladėlių susidėvėjimo lemputė.

Brake Pad Wear Warning Symbol

38. Padangų oro slėgio sistema.

Tire Pressure Monitor Symbol

39. Patikrinkite variklį.

Check Engine Light Symbol Check Engine Light Text

40. Patikrinkite variklio elektroninę sistemą.

Check Engine Electrical

41. Patikrinkite variklio maitinimo sistemą.

Reduced Engine Power Light

42. Variklio gedimas.

Engine Fault Indicator

43. Nešvarus išmetamų dujų deguonies jutiklis.

Lambda Sensor Indicator

44. Patikrinkite kuro baką.

Check Gas Cap

45. Katalizatoriaus perkaitimas.

46. Aušinimo skysčio lygis.

Low Coolant Indicator Low Coolant Warning Low Coolant Indicator

47. Akseleratoriaus sistemos gedimas.

Electronic Throttle Control Indicator

48. Priminimas apsilankyti servise.

Service Reminder Indicator http://dashboardsymbols.com/wp-content/uploads/2012/07/lift_service_indicator.gif

49. Užsikimšęs oro filtras.

Clogged Air Filter Indicator

50. Dyzeliu varomo automobilio kuro filtre yra vandens.

51. Dyzelinio variklio kaitinimo žvakės.

 

 

Valdymo ženklai:

52. Traukos kontrolė.

Traction Control Indicator

53. Traukos kontrolės sistemos gedimas.

Traction Control System Warning LightDynamic Stability Control Indicator

54. Mažo greičio ir laipsniškumo simbolis.

Grade Assist Indicator Crawl Control Indicator Symbol

55. Slydimo simbolis.

Slip Indicator Symbol

56. Stabilumo kontrolės sistemos gedimas.

Stabilty Control Fault Indicator Stability Control Fault Indicator 

57. Stabilumo kontrolės sistema išjungta.

Slip Control Off Indicator

58. Pagalbinė stabdymo sistema.

Slip and Brake Fault Indicator

59. Ekonomiškas valdymas.

Eco Operation Indicator Symbol 

60. Sportinis režimas.

Sport Mode Indicator

 

Pažangių funkcijų ženklai:

61. Elektroninio rakto aptikimas.

62. Nuotolinio valdymo raktas.

Intelligent Key Warning 

63. Perspėjimas apie šaltį arba sniegą.

Frost Warning Indicator

64. Įspėjimas dėl saugaus atstumo.

Distance Warning Indicator

65.  Lengva prieiga.

Easy Access Symbol

66. Autopiloto ženklas.

Cruise Control Indicator Symbol

67. Pastovaus greičio kontrolės (autopiloto) sistemos gedimas.

Smart Cruise Control Malfunction Indicator

68. Stabdžių laikymo ženklas.

Brake Hold Indicator Symbol

69.  Parkavimo sistema.

Parking Assistance Symbol

70. Parkavimo sistemos gedimas.

Park Assist Symbol

71. Įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema.

72. Įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistemos gedimas.

Alert System Service Indicator

73. Įspėjimo apie susidūrimą sistema.

74. Įspėjimo apie susidūrimą sistema išjungta.

 


© 2013 UAB „AURUDA“. Visos teisės saugomos. Kopijuoti griežtai draudžiama.