AUTOMOBILIO SANDARA IR GEDIMAI
 1. Dėl kurių priežasčių gali perkaisti variklis?
a) Per mažas aušinimo skysčio lygis.
b) Sugedęs termostatas.
c) Neveikia ventiliatorius.
d) Dėl visų nurodytų priežasčių.

2. Dėl kurių priežasčių nepakyla arba sunkiai pakyla temperatūra aušinimo sistemoje iki normos (variklis peraušinamas)?
a) Per žemas aušinimo skysčio lygis.
b) Per aukštas aušinimo skysčio lygis.
c) Sugedęs termostatas.
d) Dėl visų nurodytų priežasčių.

3. Dėl kurių priežasčių, važiuojant įjungus žemą pavarą, dažnai sustojant, staiga gali pradėti kilti aušinimo skysčio temperatūra?
a) Neįsijungia ventiliatorius.
b) Staiga sumažėjo skysčio aušinimo sistemoje (atsirado nutekėjimas).
c) Dėl bet kurios nurodytos priežasties.

4. Dėl kurios priežasties gali pradėti rasoti kėbulo langai?
a) Kėbule daug drėgmės, nuplovus automobilį.
b) Neteisingai pasirinktas kėbulo šildymo ir ventiliavimo režimas.
c) Per didelis skysčio lygis aušinimo sistemoje.
d) Dėl visų išvardytų priežasčių.

5. Kokia antifrizo paskirtis?
a) Naudojamas užpildyti priekinio stiklo plovimo bakeliui.
b) Naudojamas užpildyti stabdžių sistemai.
c) Naudojamas užpildyti aušinimo sistemai.
d) Naudojamas bet kuriuo nurodytu atveju.

6. Ką vadiname variklio litražu?
a) Visų variklio cilindrų darbinių tūrių suma, išreikšta litrais.
b) Visų variklio cilindrų bendrųjų tūrių suma, išreikšta litrais.
c) Visų variklio cilindrų degimo kamerų tūrių suma, išreikšta litrais.

7. Benzino oktaninis skaičius charakterizuoja:
a) Variklio atsparumą detonacijai.
b) Benzino atsparumą detonacijai.
c) Žemiausią benzino užsiliepsnojimo temperatūrą.
d) Variklio temperatūrą, kuriai esant geriausia sudega degusis mišinys.

8. Kuris skystis iš žemiau išvardytų pilamas į variklio aušinimo sistemą?
a) Antifrizas.
b) Sieros rūgšties ir destiliuoto vandens mišinys.
c) Labai mažo klampumo alyva.

9. Iš kokių komponentų gaminamas akumuliatorių elektrolitas?
a) Antifrizo ir destiliuoto vandens.
b) Sieros rūgšties ir destiliuoto vandens.
c) Mažo klampumo alyvos ir dyzelinio kuro.

10. Kodėl temperatūra aušinimo sistemoje gali pakilti aukščiau normos?
a) Ilgai važiuojant įjungus žemą pavarą.
b) Sumažėjus skysčio lygiui sistemoje.
c) Ilgai važiuojant dideliu greičiu.
d) Dėl visų išvardytų priežasčių.

11. Ar turi įtakos kuro sunaudojimui per žemas oro slėgis padangose?
a) Kuro sunaudojimas didėja.
b) Kuro sunaudojimas mažėja.
c) Kuro sunaudojimas neturi įtakos.

12. Dėl kurių priežasčių labiau dėvisi padangos protektoriaus kraštas?
a) Dėl nuolatinio važiavimo blogais keliais.
b) Dėl nuolatinio važiavimo dideliu greičiu.
c) Dėl padangos eksploatavimo esant per žemam oro slėgiui.
d) Dėl padangos eksploatavimo esant per aukštam oro slėgiui.

13. Dėl kurios priežasties padanga greičiau dyla vidurinėje dalyje?
a) Dėl nuolatinio važiavimo blogais keliais.
b) Dėl nuolatinio važiavimo dideliu greičiu.
c) Dėl padangos eksploatavimo esant per mažam pro slėgiui
d) Dėl padangos eksploatavimo esant per aukštam oro slėgiui.
 

14. Kada tikrinamas oro slėgis padangose?
a) Tuojau pat pastačius automobilį į stovėjimo vietą, kai padanga šilta.
b) Prieš išvažiuojant automobiliui iš stovėjimo vietos, kai padanga šalta.
c) Tikrinimo laikas neturi reikšmės.

15. Padanga pažymėta 195/65 R 15. Ką reiškia „R" raidė?
a) Nurodo padangos tipą (radialinė).
b) Nurodo greičio simbolį.
c) Nurodo, kad padanga gali būti naudojama tik žiemą.

16. Padanga pažymėta 195/65 R 15. Ką nurodo skaičius 15?
a) Padangos plotį.
b) Padangos aukščio ir pločio santykį.
c) Ratlankio skersmenį.
d) Padangos leistinos apkrovos indeksą.

17. Ką reiškia ant padangos šono esančios raidės M+S?
a) Nurodo, kad padangas galima eksploatuoti žiemą.
b) Nurodo, kad padangą galima naudoti su kamera ir be jos.
c) Nurodo greičio simbolį.

18. Ar leidžiama eksploatuoti žiemines padangas vasarą?
a) Leidžiama.
b) Draudžiama.
c) Leidžiama važiuoti keliais, neturinčiais kietos dangos.

19. Ką reiškia ant padangos šono esantis užrašas „TUBELESS"?
a) Padanga gali būti naudojama tik su kamera.
b) Padanga yra be kamerinė.
c) Padangą galima eksploatuoti gerokai sumažinus slėgimą.

20. Kokį pavojų kelia mažėjantis protektoriaus rašto gylis dylant padangai?
a) Didėja akvaplanavimo tikimybė.
b) Ilgėja automobilio stabdymo kelias.
c) Didėja automobilio šoninio slydimo tikimybė.
d) Galimi visi išvardyti faktoriai.

21. Kokia sankabos paskirtis?
a) Leidžia keisti variklio apsukas.
b) Leidžia atjungti variklį nuo transmisijos įjungiant ir perjungiant pavaras, taip pat sklandžiai pajudėti iš vietos.
c) Leidžiama keisti variklio sukamąjį momentą perduodamą ratams.

22. Dėl kokių priežasčių praslysta sankaba?
a) Esant per didelei sankabos pedalo laisvajai eigai.
b) Užsiteršus sankabos frikciniams antdėklams tepalu.
c) Dėl abiejų nurodytų priežasčių.

23. Kokia automobilio pavarų dėžės paskirtis?
a) Leidžia ilgam laikui atjungti dirbantį variklį nuo transmisijos, keisti sukamąjį momentą perduodamą ratams ir automobiliui judėti atbuline eiga.
b) Leidžia keisti variklio apsukas.
c) Padidina automobilio stabilumą.

24. Kokie parametrai charakterizuoja automobilio stabdymo efektyvumą?
a) Sustojimo kelias.
b) Stabdymo kelias.
c) Maksimalus lėtėjimas.
d) Visuose atsakymuose išvardyti parametrai.
e) Tik 2 ir 3 atsakymuose išvardyti parametrai.

25. Kokie automobilio ratai greičiau blokuojami (čiuožia) staigiai stabdant automobilį?
a) Priekiniai ratai.
b) Užpakaliniai ratai.
c) Visi ratai blokuojami vienodai.

26. Esant minusinei temperatūrai, nuplovus automobilį plovykloje prieš pastatant stovėjimui atviroje aikštelėje, būtina?
a) Pravažiuoti automobiliu jį stabdant, kad išdžiūtų stabdžių mechanizmai.
b) Sausai nuvalyti automobilio priekinį stiklą.
c) Patikrinti stiklo valytuvų darbą.

27. Kokią įtaką daro sugedęs stabdžių stiprintuvas stabdžių sistemos darbui?
a) Neveikia stabdžių sistema.
b) Sumažėja stabdymo efektyvumas.
c) Stabdžių sistemos darbui neturi įtakos.

28. Velkamo automobilio, kuriame įrengtas stabdžių stiprintuvas, variklis neveikia. Jo vairuotojas privalo atkreipti dėmesį:
a) Į sumažėjusį stabdymo efektyvumą.
b) Kad negalima važiuoti išjungus pavaros.
c) Kad nebūtų įjungtas uždegimo jungiklis.

29. Kodėl gali būti nuolat stabdomas kuris nors automobilio ratas?
a) Sutriko stabdžių sistemos hermetiškumas.
b) Sudilo stabdžių trinkelių antdeklai.
c) Nutrūko stabdžių trinkelių grąžinimo spyruoklė.

30. Lengvojo automobilio stovėjimo stabdis blogai veiks, jeigu:
a) Stabdžių sistemoje yra oro.
b) Susidėvėję stabdžių trinkelių antdeklai.
c) Automobilio hidraulinėje stabdžių sistemoje sumažėjęs stabdžių skysčio lygis.

31. Kaip vairuotojui reikia elgtis pastebėjus, kad iš hidraulinės stabdžių sistemos sunkiasi stabdžių skystis?
a) Nutraukti išvyką ir iškviesti techninę pagalbą.
b) Nuolat tikrinant stabdžio skysčio lygį ir jį papildant, vykti į remonto įmonę.
c) Turint pakankamą atsargą stabdžių skysčio tęsti numatyta išvyką.

32. Kokia akumuliatorių baterijos paskirtis?
a) Tiekti elektros energiją starteriui užvedant variklį.
b) Tiekti elektros energiją vartotojams nedirbant varikliui.
c) Tiekti elektros energiją abiem nurodytais atvejais.

33. Kokią įtaką akumuliatorių baterijos talpai turi aplinkos temperatūra?
a) Mažėjant temperatūrai talpa mažėja.
b) Mažėjant temperatūrai talpa didėja.
c) Temperatūriniai pokyčiai talpai įtakos neturi.

34. Sumažėjus elektrolito lygiui akumuliatorių baterijoje (nutekėjimo nėra) iki reikiamo lygio pilama:
a) Sieros rūgštis.
b) Destiliuotas vanduo.
c) To paties tankio elektrolitas.

35. Įjungę posūkio signalą pastebėjote, kad kontrolinė lemputė mirksi dažniau nei paprastai. Kokia to priežastis?
a) Elektros grandinėje trumpas jungimas.
b) Blogas lemputės kontaktas su mase.
c) Perdegusi viena posūkio lemputė.

36. Kokį vaidmenį atlieka saugikliai elektros tiekimo grandinėje?
a) Apsaugo laidus nuo nutrūkimo.
b) Apsaugo elektros grandinę nuo perkrovimo.
c) Apsaugo elektros grandinę nuo gedimų.
d) Atlieka visuose atsakymuose išvardytas funkcijas.

37. Ar leidžiama tikrinti uždegimo žvakių tvarkingumą, nuimant nuo jų laidus, kai variklis dirba?
a) Leidžiama.
b) Draudžiama.

38. Amortizatorius dirba, jeigu:
a) Paspaudus ir staigiai atleidus automobilio sparną, kurio amortizatorius tikrinamas, kėbulas grįžta į pradinę padėtį ir sustoja.
b) Paspaudus ir staigiai atleidus automobilio sparną, kurio amortizatorius tikrinamas, kėbulas kurį laiką švytuoja.
c) Sparną, kurio amortizatorius tikrinamas, spaudžiant kėbulo išjudinti negalima.

39. Kokia amortizatorių paskirtis?
a) Išlaikyti automobilio kėbulą horizontalioje padėtyje.
b) Gesinti kėbulo svyravimus, kai automobilis važiuoja nelygiu keliu.
c) Švelninti smūgius į ratus, kai automobilis važiuoja nelygiu keliu.

40. Kokios priežastys sąlygoja vairo laisvosios eigos atsiradimą ir didėjimą eksploatuojant automobili?
a) Per stipriai užveržti vairo detalių srieginiai sujungimai.
b) Vairo detalių dilimas.
c) Automobilio eksploatavimas esant per dideliam oro slėgiui priekinių ratų padangose.
d) Visuose atsakymuose nurodytos priežastys.

41. Ar veikia vairo mechanizmas sugedus vairo stiprintuvui?
a) Veikia, tačiau sunku vairuoti automobilį.
b) Neveikia.
c) Stiprintuvas vairo mechanizmo darbui įtakos neturi.

42. Kokiuose automobiliuose yra kardaninė pavara?
a) Visuose automobiliuose.
b) Automobiliuose, kurių priekiniai ratai yra varomieji.
c) Automobiliuose, kurių užpakaliniai ratai yra varomieji.

43. Kokie požymiai rodo, kad sankaba praslysta?
a) Pradedant važiuoti užgęsta variklis.
b) Sunkiai įsijungia ir persijungia pavara.
c) Didinant variklio apsukas, automobilio greitis didėja lėtai arba visai nedidėja.
d) Visuose atsakymuose nurodyti požymiai.

44. Kokiuose automobiliuose yra skirstymo dėžė?
a) Automobiliuose, kurių priekiniai ratai yra varomieji.
b) Automobiliuose, kurių užpakaliniai ratai yra varomieji.
c) Automobiliuose, kurių visi ratai yra varomieji.

45. Staigiai paspaudus kuro padavimo pedalą, kurį laiką girdėti cypimas. Dažniausiai jo priežastis:
a) Per mažai tepalo variklyje.
b) Užsiteršė kuro tiekimo sistemos oro filtras.
c) Nepakankamai įtemptas, praslystantis trapecinis generatoriaus arba kito agregato pavaros dirželis.
d) Visuose atsakymuose nurodytos priežastys.

46. Pradedant važiuoti automobiliu, kurio priekiniai ratai yra varomieji, ypač posūkyje, girdėti garsai, sausas spragsėjimas. Jo priežastis yra:
a) Automobilio vairo stiprintuvo gedimas.
b) Susidėvėjęs pusašio kardaninis šarnyras.
c) Įtrūkęs priekinio rato stabdžių diskas.

47. Paspaudus darbinio stabdžio pedalą, girdėti cypimas arba metalinis girgždesys. Jų priežastis yra:
a) Labai susidėvėję stabdžių trinkelių frikciniai antdeklai.
b) Per mažas skysčio lygis stabdžių sistemoje.
c) Stabdžių sistemoje yra oro.

48. Kokių kenksmingų medžiagų kiekis išmetamosiose dujose yra ribojamas.
a) Anglies viendeginio ( CO).
b) Angliavandenių ( HC ).
c) Išvardytų 1 ir 2 atsakymuose.

49. Kokie požymiai rodo, kad išsikrovusi akumuliatorių baterija?
a) Bandant užvesti starteris nesisuka arba sukasi labai lėtai.
b) Uždegimo jungikliu įjungus starterį, gęsta lemputės prietaisų skydelyje.
c) Įjungti žibintai dega blausiai, įjungus starterį, užgęsta.
d) Visuose atsakymuose išvardinti požymiai.

50. Dėl kokių priežasčių gali neveikti priekinio stiklo plovikliai?
a) Dėl užsiteršusių ploviklio purkštukų.
b) Užšalus plovimo skysčiui bakelyje.
c) Dėl nehermetiškų žarnelių sujungimų.
d) Dėl visų išvardytų priežasčių.

51. Kokie automobilio ratai greičiau blokuojami (čiuožia) staigiai stabdant automobilį?
a) Daugiau apkrauti.
b) Mažiau apkrauti.
c) Visi ratai blokuojami vienodai.
 


© 2013 UAB „AURUDA“. Visos teisės saugomos. Kopijuoti griežtai draudžiama.